Javna konsultacija o Planu razvoja transportnog sistema „Jugorosgaz-transport“

Srbija

aersAgencija za energetiku Republike Srbije 12. decembra 2016. godine objavila je javnu konsultaciju o Planu razvoja transportnog sistema „Jugorosgaz-transport“.

U skladu sa Zakonom o energetici operator transportnog sistema svake godine donosi desetogodišnji plan razvoja transportnog sistema i dostavlja ga Agenciji za energetiku na saglasnost.

Javna konsultacija će trajati do 26. decembra 2016. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: aers.rs

Sandra Jovićević