Javna konsultacija o Planu razvoja prenosnog sistema Republike Srbije

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Agencija za energetiku Republiku Srbije objavila je 2. februara 2018. godine javnu konsultaciju o Planu razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period od 2018. do 2027. godine, koji je Agenciji dostavio operator prenosnog sistema EMS A.D.

Javna konsultacija o ovom predlogu desetogodišnjeg plana razvoja prenosnog sistema se sprovodi do 5. marta 2018. godine. U skladu sa Zakonom o energetici operator prenosnog sistema svake godine donosi desetogodišnji plana razvoja prenosnog sistema i dostavlja ga Agenciji na saglasnost. U sklopu procedure za davanje saglasnosti, Agencija organizuje javnu konsultaciju o planu.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu, koji se sa tekstom predloga desetogodišnjeg plana razvoja prenosnog sistema može naći na sajtu Agencije za energetiku.

izvor: aers.rs

Sandra Jovićević