Jadarit i prekogranični uticaj

Foto-ilustracija: Unsplash (David Hellmann)

Udruženje građana Zaštitimo Jadar i Rađevinu i Koalicija za održivo rudarenje u Srbiji pozdravljaju i zahvaljuju se Centru za životnu sredinu iz Banja Luke što se obratilo nadležnim organima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini zbog prekograničnih uticaja projekta eksploatacije jadarita.

Naše ekološke kolege su uputile Zahtev za iniciranje međunarodnih konsultacija sa Republikom Srbijom o značajnom prekograničnom uticaju na životnu sredinu i zdravlje Prostornog plana područja posеbnе namjеnе za rеalizaciju projеkta еksploatacijе i prеradе minеrala jadarita „Jadar” kod Loznice – shodno odredbama Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (ESPOO Konvencija).

U svom dopisu nadležnim organima RS i BiH Centar za životnu sredinu iz Banja Luke navodi citiramo: „Imajući u vidu da je britansko-australijska korporacija Rio Tinto vodeća za investiranje u ovaj projekat, izražavamo posebnu zabrinutost za ekološke i društvene standarde koje bi oni mogli da postave. Rio Tinto je jedna od najozloglašenijih međunarodnih korporacija, koja broji skandale širom sveta, od Madagaskara i Indonezije, pa do Papua Nove Gvineje. U vezi s tim, smatramo da moramo odgovorno da se postavimo prema ovom projektu koji obrađuje jako specifičan i jedinstven mineral jadarit, što svakako predstavlja pionirski i rizičan projekat, posebno kada, kao u ovom slučaju, nemamo dovoljno informacija o uticaju.“

Kao što je poznato, Srbija je u obavezi prema ESPOO konvenciji da za projekte koji imaju prekogranični uticaj na životnu sredinu obavi konsultacije sa organima i javnošću sa druge strane granice. Zbog toga što se Srbija nije pridržavala ove konvencije, projekat izgradnje novog bloka termoelektrane Kostolac B i proširenje kopa Drmno se 2016. godine morao ponavljati.

S obzirom da je prostorni plan posebne namene eksploatacije jadarita usvajan i donošen pred kraj prošle godine, u vreme praznika, kako se javnost ne bi osvestila, imamo razloga da smatramo da nisu obavljene prekogranične konsultacije i da će i ovaj plan morati da padne.

Foto-ilustracija: Pixabay

Zahvaljujemo se borcima za ekologiju iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine što su se uključili u odbranu Balkana od litijuma, jer njegova prerada zahteva najagresivnije metode i njegovi štetni uticaji mogu biti kolosalni, pogotovo na mestima koja su plavna. S obzirom da vlasti Republike Srbije ne poštuju i ne štite prava svojih građana, nadamo se da će pomoć naše prekogranična braće osvestiti nadležne organe da ponove sve postupke, ovaj put u skladu sa zakonom, i da se realno sagledaju svi štetni uticaji te odustane od plana ekološkog samoubistva. Štaviše, zbog blizine reke Save bi bilo najbolje uključiti i Republiku Hrvatsku u procenu prekograničnog uticaja.

Sa druge strane zalažemo se da se i u drugim spornim situacijama, kao što je i projekat rudarenja zlata na istoku Srbije takođe proveri da li su održane prekogranične konsultacije jer se nad našim zemljacima u Boru i okolnim selima takođe takođe ne poštuju i domaći zakoni, a kamoli međunarodne konvencije.

Izvor: Udruženje građana Zaštitimo Jadar i Rađevinu i Koalicija za održivo rudarenje u Srbiji