Izvozno osetljivi sektori u Nemačkoj oslobođeni plaćanja doprinosa za OIE

Svet

Deutschland- und Europa-FahnenEvropska komisija i Vlada Nemačke postigli su dogovor o izuzećima za plaćanje doprinosa za obnovljive izvore energije koje će biti ograničeno na izvozno osetljive sektore (aluminijum, hemijska industrija, industrija papira, čeličane), dok će velike kompanije koje imaju potrošnju od preko 100GWh električne energije godišnje biti skoro u potpunosti oslobođene plaćanja ovih doprinosa.

Doprinose za obnovljive izvore energije plaćaju domaćinstva i industrijski potrošači, tako da nema razloga da se neki sektori kao što je domaća teška industrija izuzmu iz ovog zakona, smatra Evropska komisija.

Trenutno se razmatra da li će kompanije koje su bile oslobođene plaćanja doprinosa za obnovljive izvore energije morati to da učine retroaktivno.

Do sada je preko 2 hiljade velikih potrošača energije u Nemačkoj bilo oslobođeno plaćanja doprinosa za obnovljive izvore energije od kojih Vlada Nemačke subvencioniše ulaganja u ovaj sektor, ali i gasi nuklearne elektrane na svojoj teritoriji.

S.J.