Izvode se radovi na poboljšanju vode za piće u Pirotu

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija iz Pirota zahvaljujući svojim referencama, kvalifikovalo se za Projekat vodosnabdevanja koji realizuje sa nemačkom bankom KfW.

Kredit banke iznosi tri miliona evra, od čega je 900.000 evra donacija. Zahvaljujući tome, ovo javno preduzeće u prvoj fazi radilo je na zameni azbestnih cevi. Do sada je zamenjeno oko 7 kilometara azbestnih cevi u ulicama u gradu.

Osim toga, Vovodod i kanalizacija realizuje projekat monitoringa koji će omogućiti kompletnu analizu svih podataka, uvid u potrošnju vode, praćenje rada svih vodovoda, zajedno sa seoskim, pratiće se eventualni gubitak u mreži. Takođe, realizovaće se i projekat Crpna stanica Berilovac, a u planu je i izgradnja fabrike vode.

izvor: pirot.rs

Sandra Jovićević