Izveštavanje o biodiverzitetu u Jugoistočnoj Evropi

Foto: sepa.gov.rs

Agencija za zaštitu životne sredine učestvovala je na drugom sastanaku Regionalne mreže za upravljanje informacijama i izveštavanje o biodiverzitetu (BIMR) koji je održan od 25. do 26. aprila 2017. godine u Banja Luci.

Sastanak je organizovala nemačka razvojna organizacija (GIZ) u ime nemačke vlade, a u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, uz prisustvo predstavnika Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije (BJR) i Srbije.

Fokus sastanka članova regionalne BIMR mreže, koji su ujedno predstavnici ministarstava i agencija iz Jugoistočne Evrope (JIE) odgovornih za zaštitu životne sredine i prirode, bio je na pregledu i odobravanju ključnih zaključaka proiziašlih iz nacionalnih i regionalnih istraživanja koja se odnose na politički, pravni i institucionalni okvir partnerskih zemalja JIE, trenutnu situaciju relevantnih aktera, te uspostavljanje funkcionalnog informacionog sistema. Ovo je prvi korak u pružanju podrške regionalnim akterima, bitnim za sektor biodiverziteta, u cilju poboljšanja institucionalnih procesa važnih za efikasno i efektivno upravljanje informacijama i izveštavanje o biodiverzitetu.

Uloga mreže je dvostruka, s jedne strane ona pruža podršku u implementaciji relevantnih aktivnosti, dok sa druge strane vrši evaluaciju i odobravanje raznih BIMR proizvoda poput rezultata istraživanja, izveštaja, smernica, zaključaka i preporuka.

izvor: sepa.gov.rs

Sandra Jovićević