Izvesne izmene Zakona o energetici

Srbija

Ljubomir AksentijevićSpecijalni savetnik ministra energetike, Ljubomir Aksentijević, najavio je na skupu „Bankarski sektor i investicije u obnovljive izvore energije”, u organizaciji „Danas“ konferencijskog centra, da će se do 8. januara 2014. godine u 3 grada u Srbiji održavati javne rasprave na temu izmena Zakona o energetici koji će se nakon toga po hitnom postupku naći u parlamentu.

Prema rečima Aksenijevića, predlog izmena Zakona o energetici ispraviće 85% nedostataka u postojećoj regulativi i otkloniti neusaglašenosti u sistemskom zakonodavstvu. On je naglasio da je Evropska unija ograničila investiranje u termo sektor, odnosno u projekte elektrana na uglj, pri čemu je plan da se od 2017. do 2027. godine ugase elektrane sa tzv. velikim ložištima.

Aksentijević je zaključio da će biti dozvoljeno samo korišćenje takozvanog „čistog“ uglja, što je sa aspekta ulaganja vrlo nerentabilno, pa će termoelektrane graditi samo oni koji to moraju i mogu sebi da priušte. Prema njegovim rečima, Srbija do 2027. godine treba da ugasi 1.095MW postojećih kapaciteta iz termoelektrana za proizvodnju električne energije, s tim što neke od njih može tehnološki da osposobi za korišćenje ekološkog goriva u proizvodnji, da iskoristi otpad koji plovi Savom ili medicinski otpad i tome slično, kao što to radi „Mazdar“ (Masdar) iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Aksentijević је podsetio da Srbija ima za cilj 27% OIE u bruto finalnoj potrošnji energije do 2020. godine, i naglasio da je „zelena” energija dobra, plemenita, ali i skupa, i da Srbija treba da uloži u oblast obnovljivih izvora energije između 4 i 6 milijardi evra da bi taj cilj postigla.

Ministarstvo energetike učinilo dosta da stvori sistem za investitore, koji ranije nije ni postojao, donošenjem čitavog niza zakona, popisa i administrativnih odredbi, koje nastavljaju da se prilagođavaju, prečišćavaju i koriguju s ciljem efikasnije primene zakona u praksi, poput usvajanja revidiranog Ugovora o otkupu električne energije što se, prema rečima Aksentijevića, može očekivati u narednom periodu.

S.J.
foto: Danas