Izvesna izgradnja BE-TO na biomasu u Osijeku

Region | Biomasa

biomasa garfondapv.org.rs

U petak 10. aprila 2015. godine potpisan je ugovor između predstavnika Hrvatske elektroprivrede i kompanije Đuro Đaković o izgradnji BE-TO na biomasu u Osijeku.

Kompanija Đuro Đaković izabrana je na međunarodnom tenderu raspisanom krajem januara 2014. godine, a koji se sprovodio prema postupku Nemačke banke za obnovu i razvoj (KfW). Tenderom je predviđeno da se izgradnja ovog postrojenja izvrši po principu EPC, odnosno ključ u ruke.

BE-TO Osijek će biti izgrađena u Osijeku uz postojeću TE-TO Osijek. Snaga ovog postrojenja će biti 2MW električne energije i 10MW toplotne energije. Procenjuje se da će postrojenje godišnje proizvoditi oko 16500MWh električne energije, 53200MWh toplotne energije i 32400t tehnološke pare. U BE-TO Osijek biće uloženo preko 35 miliona evra.

Ovo kogeneracijsko postrojenje će kao sirovinu koristiti drvnu biomasu, a njegova izgradnja bi trebalo da počne krajem 2015. godine. Očekuje se da će postrojenje sa radom početi 2017. godine, a biće prvo kogeneracijsko postrojenje u okviru HEP grupe koje će imati status povlašćenog proizvođača energije iz obnovljivih izvora. Osnovna namena kogeneracijskog postrojenja BE-TO Osijek je isporuka tehnološke pare industrijskim potrošačima.

Sandra Jovićević

foto: garfondapv.org