Izrađen Program zaštite životne sredine AP Vojvodine za period od 2016. do 2025. godine

slobodan puzovic ekourb.vojvodina.gov.rs

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine gospodin Slobodan Puzović izjavio je da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine izradio Program zaštite životne sredine AP Vojvodine za period od 2016. do 2025. godine.

On je istakao da su u programu sagledani svi aspekti životne sredine, definisano je trenutno stanje u odnosu na osnovne medijume životne sredine – vodu, vazduh, zemljište, prirodu, biodiverzitet i specifične aspekte upravljanja životnom sredinom. Razmotreni su i svi međusektorski pritisci i sektorske politikekoje postoje u okviru AP Vojvodine i načinjen je pokušaj sagledavanja kako ti međusektorski pritisci utiču na životnu sredinu u cilju identifikovanja razloga i izvora eventualnih problema u oblasti zaštite životne sredine.

On je dodao da je jedan od ključnih delova programa identifikovanje ciljeva i mera da se oni realizuju u praksi, kako bi 2025. godine građani imali povoljnije uslove za život i očuvanu prirodnu baštinu koja je potencijal za razvoj lokalnih zajednica, a da su definisane finansijske mere za njegovu realizaciju.

Gospodin Puzović je izjavio da je ovo tek treći program na nivou Republike Srbije koji se donosi za oblast životne sredine, a da ga moraju doneti republičke institucije i lokalne samouprave. Istakao je da je program urađen u skladu sa zakonima i standardima Evropske unije.

Sandra Jovićević

foto: ekourb.vojvodina.gov.rs