Izrađen Nacrt Nacionalnog akcionog plana za ublažavanje posledica suše i degradacije zemljišta

Srbija | Održivi razvoj

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je na osnovu Zakona o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom izrađen Nacrt Nacionalnog akcionog plana za ublažavanje posledica suše i degradacije zemljišta.

Na početku Nacrta Nacionalnog akcionog plana za ublažavanje posledica suše i degradacije zemljišta predstavljena je UNCCD Konvencija, njeni strateški i operativni ciljevi, kao i Nacionalni akcioni planovi. Nakon toga, izloženi su opšti podaci o stanju u zemlji, pre svega klimatske karakteristike, geomorfološke celine, zemljišni resursi, šumski, vodni, mineralni i rudni resursi, kao i biološka raznovrsnost. Osim toga, predstavljena je degradacija zemljišta u Republici Srbiji, kao i indikatori vezani za praćenje stanja zemljišta definisani nacionalnim strateškim dokumentima. U dokument su implementirane strateške smernice za jačanje sistema upravljanja zemljištem, kao i aktivnosti suzbijanja degradacije zemljišta u Srbiji.

Svi zainteresovani mogu dostaviti primedbe i komentare na Nacrt Nacionalnog akcionog plana za ublažavanje posledica suše i degradacije zemljišta do 30. avgusta 2015. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs