Izmeštanje brojila sa privatnih poseda

Vesti | Srbija

brZakon o energetici je izričit – sva brojila moraju biti dostupna službenim licima Distribucije, ne samo radi očitavanja, već i kontrole i održavanja. Izmeštanje brojila na stub uobičajena je praksa u Americi, Kanadi, zapadnoj Evropi ali sve više i u našem regionu jer je zabranjeno ulaziti na privatni posed. U Grčkoj su, recimo, iz svih privatnih kuća i individualnih objekata već izmestili sva brojila, dok je u Crnoj Gori na električnim stubovima već 90 odsto mernih mesta. Brojila se u celoj Srbiji izmeštaju iz privatnih objekata, gde god za to bude tehničkih uslova. Distribucije najpre obaveste građane, pa ekipe izlaze na teren. Time, kažu, olakšavaju rad i sprečavaju zloupotrebe.

Direktor Operatora distributivnog sistema Banovo brdo – Beograd Dragan Jeknić kaže da nema prostora za manipulaciju, jer je u svakom trenutku ekipama EPS-a merno mesto dostupno bez ulaženja u privatne posede, privatna dvorišta. Bratislav Džombić iz EPS–Distribucije navodi da je do sada izmešteno nešto manje od 100.000 mernih mesta korisnika distributivnog sistema. Dodaje da je plan da svake godine bude izmešten jedan odsto mernih mesta, što je oko 35.000. Sve troškove izmeštanja mernog mesta snosi Distribucija. Potrošači plaćaju samo u slučaju krađe struje.

Vesna Vukajlović

Izvor: www.rts.rs