Izmenom zakona do rušenja bespravno sagrađenih objekata

Srbija

 

Foto: parlament.gov.rs

Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem su dnevnom redu i izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju objekata.

Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture je najavilo da će izmene Zakona o ozakonjenju objekata i Zakona o planiranju i izgradnji pružiti državi, građevinskim inspektorima i lokalnoj samoupravi nove mogućnosti za još efikasniju borbu protiv neodgovornih i bahatih investitora, koji grade bez dozvole i pokušavaju da zarade na kršenju zakona.

Praksa je pokazala da je jedna od glavnih zloupotreba postupka o ozakonjenju bila vođenje maratonskih upravno – sudskih postupka za ozakonjenje nelegalnih objekata, koji u Srbiji u proseku traju nekoliko godina.

Predviđeno da je umesto pravosnažnog rešenja kojim se odbija ili odbacuje zahtev za ozakonjenje, dovoljno konačno – najčešće drugostepeno rešenje kojim se zahtev za ozakonjenje odbacuje ili odbija.

Takođe, predviđeno je da svi nelegalni objekti imaju zabranu prometovanja do donošenja konačnog rešenja o ozakonjenju ili njegovog odbijanja.

Izmenama zakona opštinski i gradski građevinski inspektori će dobiti mnogo veća prava, ali i veće obaveze koje treba da dovedu do toga da se stane na put gradnji nelegalnih objekata, kažu u tom ministarstvu.

Milisav Pajević