Izložba „Deliblatska peščara 1818- 2018., PESAК – VETAR – ČOVEК“

Vesti | Srbija

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode juče je otvorena izložba pod nazivoma: „Deliblatska peščara 1818- 2018., PESAК – VETAR – ČOVEК“ .

Foto: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Izložba je organizovana u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, a autori izložbe su: Slobodanka Perović, Jasmina Vujović, Marina Miljuš, Jasna Jovanov i Grozdana Milenkov, stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu.

Na svečanom otvaranju su govorili: mr Nikola Stojnić, načelnik Odeljenja za zaštitu vrsta Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Jasmina Vujović, vd. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, Slobodanka Perović, istoričar, rukovodilac projekta „Život u Banatskoj vojnoj granici 1764-1872- na teritoriji Južnog Banata“ , a izložbu je otvorio Nemanja Rotar, član gradskog veća grada Pančeva zadužen za kulturu i omladinu.

Moderator i organizator izložbe ispred Pokrajinskog zavoda je bio dr Oliver Fojkar.

Izložba „Deliblatska peščara 1818- 2018., PESAК – VETAR – ČOVEК“ je nastala u toku rada na istraživačkom projektu „Život u Banatskoj vojnoj granici 1764 – 1872., na teritoriji Južnog Banata“, u okviru kojeg je predviđeno obeležavanje više značajnih datuma vezanih za istoriju Banatske vojne granice.

Prvi jubilej koji je obeležen je 200 godina od početka pošumljavanja Deliblatske peščare, a izložba je rezultat viđenja ovog istorijskog procesa dugog dva veka.

Područje Deliblatske peščare moguće je posmatrati jedino kao celinu prožetu vrednostima kulturnog i prirodnog nasleđa sa svim karakteristikama kulturnog predela.

Deliblatska peščara je najveća peščara u Evropi nastala od naslaga eolskog peska sa izraženim dinskim reljefom homogene celine, veoma moćnih peščanih nanosa na celom području prostiranja.

Peščara je zaštićena još 1977. godine odlukom Skupštine Vojvodine i proglašena je Specijalnim prirodnim rezervatom.

Uredbom Vlade Republike Srbije od 17.januara 2002.godine stavljena je pod zaštitu kao SRP Deliblatska peščara I kategorije zaštite, kao prirodno dobro od izuzetnog značaja.

Predstavlja jedan od najvažnijih centara biodiverziteta u Srbiji i Evropi.

Milisav Pajević