Izgradnja tri male hidroelektrane u Andrijevici do kraja septembra

Vesti | Region

Izgradnja tri male hidroelektrane (MHE) na vodotoku Mojanska reka u Andrijevici je u finalnoj fazi sa stepenom završenosti većim od 80 odsto, potvrđeno je u izveštaju nadzornog organa.

Planirani rok za završetak svih radova je, kako se navodi u Informaciji o realizaciji ugovora o koncesiji za izgradnju MHE na vodotoku Mojanska reka, kraj septembra, a ovih dana je aktuelan i početak instalacije mašinske opreme, pišu Dnevne novine.

„Pretpostavke su da će se najdalje do kraja septembra okončati svi radovi i na MHE, kao i na elektroenergetskoj infrastrukturi, dok će dobijanje upotrebne dozvole zavisiti od vremenskih uslova na koje sam koncesionar ne može uticati”, navodi se u izvještaju.

Koncesionar „Small Hydro Power Plant Mojanska” iz Andrijevica najavio je da će oko 20 meštana biti stalno zaposleno na vodotocima, gde će nadzirati i obezbeđivati MHE, održavati putne infrastrukture i čistiti korita reka. Ukupna instalisana snaga budućih elektrana je 3,37 megavati, a planirana godišnja proizvodnja oko 11 gigavat-sati.

Konzorcijum „Kutska i Mojanska”, koji je osnovao koncesiono društvo „Small Hydro Power Plant Mojanska”, podneo je 24. jula ove godine zahtev za produženje druge faze Plana realizacije za šest meseci.

„Budući da je Vlada Crne Gore utvrdila tipski ugovor za koncesiju za izgradnju MHE pripremljen je predlog ugovora u okviru kojeg je i produžen rok za završetak izgradnje MHE na vodotoku Mojanska reka”, navodi se u Vladinoj informaciji i dodaje da su predmetnim zahtevom navedeni razlozi na osnovu kojih se može oceniti da je podneti zahtev opravdan.

Naime, koncesionar je istakao da je značajno vreme potrošio na usaglašavanje i uspostavljanje dobre saradnje sa većim brojem meštana koji u okolini imaju imanja.

„Poseban problem za realizaciju projekta je bila i izgradnja elektroenergetske infrastrukture na koju će se izvršiti priključenje MHE zbog potrebe za izmenom urbanističko-tehničkih uslova. Imajući u vidu sve navedeno ocenjeno je da je predmetni zahtev opravdan što je uslovilo potrebu za sačinjavanjem ugovora kojim bi se izvršilo traženo produženje”, istaknuto je u Informaciji.

Izvor: RTCG

Milisav Pajević