Izgradnja topionice i fabrike sumporne kiseline RTB „Bor“ u predviđenom roku

Srbija

novatopionica.rtb.rs

RTB „Bor“ izdao je saopštenje u kome se navodi da će se izgradnja nove topionice i fabrike sumporne kiseline završiti 23. decembra 2014. godine, kao što je i predviđeno. Nakon toga, počeće se sa funkcionalnim ispitivanjem postrojenja koje bi trebalo da traje 3 meseca, a zatim će se krenuti sa tzv. tempovanjem peći. RTB „Bor“ očekuje da će proizvodnja krenuti već od marta 2015. godine.

U saopštenju je navedeno i da je zamena tehnologije novom opravdana sa ekonomskog i ekološkog stanovišta. Realizacijom ovog projekta emisija štetnih materija u vazduhu, vodi i zemljištu biće ispod zakonom propisanih vrednosti, dok će iskorišćenje sumpor-dioksida i bakra biti 98 odsto.

Sa realizacijom ovog projekta započelo se 28. juna 2011. godine, a njegova vrednost iznosi 250 miliona evra. Republika Srbija je bila garant za kredit kod kanadske EDC banke, a uplatila je i 30 miliona evra za završetak izgradnje topionice i fabrike sumpora.

Izvođač radova je kanadska kompanija „SNC Lavalin“, a podizvođač i vlasnik autogene fleš-smelting tehnologije „Otokumpu“ finska kompanija „Outotek“, navedeno je u saopštenju RTB „Bor“. Lokalni radovi bili su povereni kompaniji „Energoprojekt“, dok je nadzor nad svim radovima vršio Građevinski fakultet iz Beograda. Preko 800 radnika bilo je angažovano na realizaciji ovog projekta.

Izgradnjom nove topionice i fabrike sumporne kiseline RTB „Bor“ će ostvariti prihod veći za 12 miliona dolara godišnje, a u fabrici će se godišnje proizvoditi oko 400 hiljada tona monohidrata. Od ove investicije veliku korist će imati i domaći prerađivački kapaciteti, a i tržišna klima će biti povoljnija, navodi se u ovom saopštenju.

Sandra Jovićević

foto: novatopionica.rtb.rs