Izgradnja MHE „Krona“ u Tutinu do kraja godine

Srbija

mhe Firma „Vidrenjak Hidroelektrana“ odabrani je potencijalni investitor za izgradnju MHE „Krona“ na reci Vidrenjak u slivu Ibra u Tutinu.

Ova firma dobila je lokalitet za MHE „Krona“ na prvom Javnom pozivu za dodelu lokacija za izgradnju malih hidroelektrana, a koje je raspisalo Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine u februaru prošle godine.

Trojni memorandum o razumevanju potpisan je u julu 2013. godine između Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, opštine Tutin i firme „Vidrenjak Hidroelektrana“, a njime se investitor obavezao da će u roku od šest meseci ispitati mogućnost realizacije projekta, podneti generalni projekat i zahteve za sve potrebne dozvole resornom ministarstvu.

Direktor firme „Vidrenjak Hidroelektrana“, gospodin Željko Đurišić, u razgovoru za Energetski Portal izjavio je da je ova firma podnela svu potrebnu dokumentaciju i generalni projekat Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine još 2013. godine, kao i da su dobili energetsku dozvolu za MHE „Krona“.

Prema njegovim rečima, više projektantskih firmi radilo je dokumentaciju, a u toku su pregovori sa stranim firmama u vezi nabavka potrebne opreme za ovu malu hidroelektranu. Gospodin Đurišić je dodao i da bi MHE „Krona“ trebalo da bude završena do kraja 2014. godine, a izvođač radova će biti neka od lokalnih firmi iz opštine Tutin, s obzirom da je tako predviđeno ugovorom.

Iako je potencijal ove elektrane 572kW, njena snaga će biti 480kW, rekao je gospodin Đurišić. Takođe je dodao i da firma „Vidrenjak Hidroelektrane“ neće konkurisati na drugom Javnom pozivu za dodelu lokacija za izgradnju malih hidroelektrana.

S.J.