Izgradnja i širenje mreže šumskih puteva u AP Vojvodini

Vesti | Srbija

 

Foto: JP „Vojvodinašume“

Foto: JP „Vojvodinašume“

Direktorka JP „Vojvodinašume“ Marta Takač je sa Vukom Radojevićem, pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo potpisala Ugovor o sufinansiranju izgradnje šumsko kamionskih puteva na teritoriji gde je ovo preduzeće korisnik, u dužini od 13,411 km, a sa 34 odsto učešća Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine u odnosu na projektovanu dinarsku vrednost.

Značaj investicije u izgradnju šumskih puteva je nesporan, jer olakšava sprovođenje svih faza radova od obnove preko nege i zaštite šuma, korišćenja i transporta drvnih sortimenata, ali i poslove iz oblasti lovstva.

Kada je u pitanju zaštita šuma, požari predstavljaju jedan od najvećih uzroka nastanka neprocenjive štete u šumama, a brzo i efikasno gašenje šumskih požara, moguće je samo ako se u sve delove šume može doći u što kraćem vremenu. Osim toga, tretman suzbijanja štetnih insekata, ukoliko se ne izvrši na vreme, gotovo da gubi svrhu.

Čuvarska služba takođe ima otežane uslove rada ukoliko nema pristup i kontrolu kretanja tovara kroz šumu. Šumski putevi omogućavaju bolju i lakšu organizaciju rada u šumi.

Milisav Pajević