Izgradnja elektroenergetske infrastrukture u fokusu Energetskog samita u Neumu

Region

Foto-ilustracija: Pixabay

Na Energetskom samitu, koji će biti održan od 25. do 27. aprila u Neumu, jedna od ključnih tema biće i izgradnja elektroenergetske infrastrukture.

Kako bi se uklonile ove prepreke i osigurao investicioni potencijal, od donosilaca odluka očekujemo hitnu akciju u cilju pojednostavljenja režima izdavanja dozvola, saopštio je direktor USAID EIA projekta Ognjen Marković, i najavio da će poseban panel na 4. energetskom samitu identifikovati ključne preporuke, kao i moguća rešenja za njihovu implementaciju u BiH. Donosioci odluka, kao i ključni eksperti i zainteresovani investitori razgovaraće o najaktuelnijim temama u energetskom sektoru.

Prema izveštaju Svetske banke „Doing Business 2018“ koji, između ostalog ocenjuje i efikasnost izdavanja dozvola, BiH se nalazi na 166. mestu od ukupno 190 zemalja obuhvaćenih tim izveštajem. Ovaj podatak u direktnoj je vezi s obimom investicija u BiH, posebno u energetski sektor, koji uz prave političke odluke koje se još čekaju, može biti pokretač privrednog razvoja u BiH, navodi se u saopštenju USAID-a, čije su aktivnosti usmerene na pojednostavljenje postupaka izdavanja dozvola i povećanje njegove efikasnosti.

Četvrti put Energetski samit biće upriličen u organizaciji USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije (USAID EIA) i Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekte „Podsticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ i „Podsticanje energetske efikasnosti u BiH“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević