Izgrađeni betonski kanali u Izvoru i Drenovcu kod Paraćina

Vesti | Srbija

 

Foto: Uprava za investicije i upravljanje imovinom Paraćina

Foto: Uprava za investicije i upravljanje imovinom Paraćina

Budžetski fond za zaštitu životne sredine opštine Paraćin raspisao je tender za izradu i postavljanje metalnih rešetki na prošle godine izgrađenim betonskim kanalima u Izvoru i Drenovcu.

Jedna od najvažnijih aktivnosti Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u ovoj godini biće projektovanje betonskih kanala za odvođenje bujičnih voda koji predstavljaju jedinu zaštitu domaćinstava kod većih padavina.

Izgradnja novih kanala trebalo bi da krene u narednoj godini i to najpre u onim selima kojima bujične vode nanose najviše štete.

Prošle godine kanali su izgrađeni u osam sela, a njihova ukupna dužina iznosi preko 2300 metara.

U Potočcu izgrađen je kanal kao zaštita od bujica sa Juhora dužine 810 metara, što jer najduži prošle godine napravljen kanal.

Novi kanal od 150 metara napravljen je i u susednom Svojnovu, Lešje je dobilo dva kraća, dok je dužina kanala u Golubovcu 420 metara.

Kanali su izgrađeni još u Tekiji u ulici koja vodi pored doma kulture, u Klačevici, te u Izvoru i Drenovcu, na kojima će biti postavljene metalne rešetke.

Vrednost izgradnje svih 11 kanala u ukupno osam sela Paraćina iznosila je 20,5 miliona dinara.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Info-energetski Paraćin“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.