Izazovi zaštite prirode i edukacije u rezervatu biosfere „Mura-Drava-Dunav“

Zajednički projekat za formiranje UNESCO rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ započet je 1. januara 2017. godine i trajaće dve i po godine.

Saradnik za međunarodnu saradnju i projekte u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode gospodin Marko Tucakov izjavio je da će na odabranih osam područja biti primenjen program upravljanja koji će biti usvojen. Kako je istakao, ovo će biti urađeno putem lokalnih akcionih planova koji za cilj imaju konkretne mere obnavljanja oštećenih aluvijalnih staništa i trajno učešće svih zainteresovanih strana u njihovom sprovođenju. Naveo je i da će se formirati i mreža Škola na reci duž celog budućeg rezervata biosfere, koja će podržati ekološku edukaciju i povećati razumevanje zaštite prirode među najmlađima. U Srbiji ovaj projekat se provodi u Specijalnim rezervatima prirode „Gornje Podunavlje“ i „Karađorđevo“, dvama područjima koja čine okosnicu rezervata biosfere u našoj zemlji, a deo projektnih investicija biće usmeren i na delimičnu adaptaciju i rekonstrukciju izložbeno-edukativnog prostora u zgradi Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Projekat „Program prekograničnog upravljanja za planirani rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav“- coopMDD vodi Svetski fond za prirodu (WWF) Austrije, a finansira ga u najvećoj meri Evropska unija preko Dunavskog transnacionalnog programa. Učesnici se nadaju da će zajedničke projektne aktivnosti biti završene istovremeno sa predajom svih nacionalnih nominacija za uključivanje pojedinih zaštićenih područja u rezervat biosfere. Čeka se, naime, nominacija austrijskog područja. Srbija i Slovenija su poslednje predale svoje nominacije, i one su razmatrane na poslednjoj sednici Savetodavnog komiteta Programa „Čovek i biosfera“, koja je od 23. do 26. januara 2017. godine održana u sedištu UNESCO u Parizu. Mađarska i Hrvatska već imaju proglašeni prekogranični rezervat biosfere „Drava-Mura“.

izvor: pzzp.rs

Sandra Jovićević