Italijanska kompanija ispunila uslove tendera za prečišćavanje pijaće vode u Zrenjaninu

Srbija

voda cleanwateraction.org

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Zrenjanina gospodin Goran Tajdić izjavio je za RTV da je resorna komisija prihvatila ponudu kompanije „Gruppo Zilio“ iz Italije za prečišćavanje pijaće vode. Prema njegovim rečima, ova kompanija ispunila je sve tenderske uslove i u planu je da ugovor bude potpisan sledeće nedelje.

Podsetimo, prvi tender za prečišćavanje pijaće vode u Zrenjaninu raspisan je u septembru 2014. godine, a Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki početkom decembra prošle godine poništila je tender zbog povrede prava potrošača. Drugi tender za prečišćavanje pijaće vode u Zrenjaninu raspisan je sredinom decembra 2014. godine, a jedina kompanija koja se prijavila je kompanija „Gruppo Zilio“ iz Italije.

Prema Elaboratu o utvrđivanju modela sprovođenja javne nabavke u postupku obezbeđenja pijaće vode u gradu Zrenjaninu koji je usvojen 25. aprila 2014. godine predviđeno je da isporuka pijaće vode počne u roku od 8 meseci od dana potpisivanja ugovora. Takođe, svi tehnički, fiksni i operativni troškovi koji proizilaze iz procesa usaglašavanja parametara kvaliteta pijaće vode srpskog sa evropskim zakonodavstvom, padaju na teret ponuđača i isti su za sve vreme trajanja ugovora.

Kvalitet pijaće vode mora da odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije, a grad Zrenjanin samo otkupljuje usluge prečišćavanja vode i nema obavezu kupovanja opreme.

Sandra Jovićević

foto: cleanwateraction.org