Ispunjen plan proizvodnje uglja iz ugljenokopa „Veliki Crljeni“

Srbija | Ugalj

Foto: pixabay

RB „Kolubara“ izdao je saopštenje u kojem se navodi da je prve nedelje decembra ispunjen plan proizvodnje uglja iz ugljenokopa „Veliki Crljeni“. Istaknuto je da će ova godina biti završena sa iskopanih pet miliona tona lignita uprkos majskim poplavama.

U saopštenju je rečeno i da je do polovine maja 2014. godine, odnosno do majskih poplava iz kopa „Veliki Crljeni“ iskopano 1,6 miliona tona lignita, kao što je i planirano. Nakon poplava, iz ovog kopa ispumpano je 27 miliona kubika vode, izvršena je sanacija potopljenih proizvodnih elemenata, montirane su nove pogonske stanice, postavljene mreže za dovod električne energije, a urađene su i nove trase za transportere.

Iskopavanje uglja iz kopa „Veliki Crljeni“ ponovo je započeto 6. avgusta 2014. godine. U avgustu je proizvedeno oko 480 hiljada tona lignita, a planom je predviđeno da svakog narednog meseca bude iskopano oko 600 hiljada tona. Međutim, u oktobru je iskopano 750 hiljada tona uglja, a u novembru čak 850 hiljada tona ovog nergenta što je doprinelo da već početkom decembra bude ispunjen plan proizvodnje uglja za 2014. godinu iz ugljenokopa „Veliki Crljeni“.

Sandra Jovićević