Ispumpavanje vode sa kopa „Tamnava – Zapadno polje“ u skladu sa zaštitom životne sredine

Svet

ispumpavanje vode kolubara

Ministar rudarstva i energetike gospodin Aleksandar Antić i direktor „Elektroprivrede Srbije“ gospodin Aleksandar Obradović posetili su u subotu 4. oktobra 2014. godine kop „Tamnava – Zapadno polje“ u okviru Rudarskog basena „Kolubara“. Na ovom kopu koji je poplavljen u majskim poplavama u toku je proces ispumpavanja vode.

Gospodin Aleksandar Antić izjavio je da je 3. oktobra 2014. godine postignut rekord u ispumpavanju vode kada je ispumpano 1,6 miliona kubika vode. On je dodao da će do kraja ove nedelje kapacitet dostići 2,5 miliona kubika vode, pa se može očekivati da će u zimskim mesecima početi proizvodnja uglja sa ovog kopa.

Gospodin Aleksandar Obradović istakao je da osposobljavanje ovog kopa i remont termoelektrana predstavljaju prioritet za „Elektroprivredu Srbije“.

Direktor Rudarskog basena „Kolubara“ gospodin Milorad Grčić izjavio je da je nivo vode sa kopa „Tamnava – Zapadno polje“ smanjen za 7 metara, a do sada je ispumpano preko 43 miliona kubika vode.

Ovom prilikom najavljena je i prodaja uglja prioritetnim potrošačima kao što su bolnice, škole, toplane itd.

Inače, krajem septembra uz pomoć Javnog preduzeća „KP Lazarevac“ zbrinut je komunalni otpad koji je nastao u procesu ispumpavanja vode, a počeo je i nadzor flore i faune. Takođe, vrši se kontrola pijaće vode i zbrinjavanje ribljeg fonda.

Prema izveštaju Sektora za zaštitu životne sredine ispumpavanje vode sa kopa „Tamnava – Zapadno polje“ sprovodi se po ranije utvrđenim pravilima u skladu sa zaštitom životne sredine.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs