Ispumpavanje vode sa kopa „Tamnava-Zapadno polje“ teče kao što je predviđeno

Srbija

tamnava zapadno polje ispumpavanje

RB „Kolubara“ saopštio je da ni u dvadeset prvoj nedelji ispumpavanja vode sa kopa „Tamnava-Zapadno polje“ nije bilo aktivnosti koje su mogle narušiti integritet kvaliteta parametara životne sredine, niti kvalitet ispumpane vode.

Kako je navedeno, i dalje se vrši nadzor nad potopljenim šumskim gazdinstvom, kao i monitoring sprovođenja skladištenja svih vrsta otpada. Takođe, akreditovana labaratorija „Prerada“ svakodnevno vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari, a rezultate kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Osim toga, redovno se vrši i kontrola vode za piće.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs