Ispumpavanje vode iz kopa „Tamnava-Zapadno polje“ redovno se kontroliše

Srbija

tamnava zapadno polje ispumpavanje

RB „Kolubara“ 10. novembra izdao je saopštenje o realizovanju projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje“. Kako je saopšteno, nije bilo poziva, žalbi niti prijava po bilo kom osnovu, a redovno se vrši i kontrola ispumpavanja vode.

Prošle nedelje stekli su se uslovi za početak izlovljavanja riblje mlađi, a još uvek se čeka dolazak radnika iz specijalizovane ustanove „Ribnjičarstvo“ iz Sremske Kamenice.

Saopšteno je i da su stručnjaci Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine izradili izveštaje o kvalitetu vode, nadzoru flore i faune i šumarstva.

Sandra Jovićević

foto: rbkolubara.rs