Ispitivanje povrede konkurencije na tržištu prirodnog gasa u Srbiji

Srbija

Foto-ilustracija: Pixabay

Agencija za energetiku Republike Srbije obratila se 17. januara 2018. godine republičkoj Komisiji za zaštitu konkurencije (KZK) povodom dopisa snabdevača prirodnog gasa upućenih Agenciji u kojima ukazuju da im operator transportnog sistema JP Srbijagas nije omogućio ostvarenje prava pristupa ulaznoj tački Horgoš na granici sa Mađarskom.

Horgoš je jedina ulazna tačka u transportni sistem Srbije preko koje se može realizovati uvoz prirodnog gasa, koji na godišnjem nivou obezbeđuje oko 80 odsto ukupnih količina koje se potroše u Srbiji. Ograničenje pristupa ovoj ulaznoj tački efektivno onemogućuje uvoz prirodnog gasa za druge snabdevače osim Srbijagasa, što se odražava na konkurenciju na veleprodajnom i maloprodajnom tržištu prirodnog gasa u Republici Srbiji.

Kako je, saglasno Zakonu o energetici, u nadležnosti Agencije da obezbeđuje nediskriminatorni pristup sistemima, efektivnu konkurenciju i efikasno funkcionisanje tržišta električne energije i prirodnog gasa, te da je Agencija dužna da odmah po saznanju o postupcima kojima se kupcima ograničava izbor snabdevača o tome bez odlaganja obavesti KZK, Agencija je predložila Komisiji za zaštitu konkurencije da ispituje moguću povredu konkurencije na tržištu prirodnog gasa u Republici Srbiji i preduzme odgovarajuće mere u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

izvor: aers.rs

Sandra Jovićević