Ispitan kvalitet površinskih voda u Pančevu

Vesti | Održivi razvoj

 

Foto: Zavod za javno zdravlje Pančevo

Foto: Zavod za javno zdravlje Pančevo

Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda između Gradske uprave grada Pančeva i Zavoda za javno zdravlje Pančevo u letnjoj sezoni vrši se redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju u VI kampanja na sledećim lokacijama: reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci; reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica); Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu; kupalište u Ivanovu i jezero u Kačarevu.

Poslednje uzorkovanje površinskih voda izvršeno je 4. jula ove godine i u Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu, a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je sledeće: kupališta na reci Tamiš (kupalište u Pančevu, Jabuci i Glogonju), kupalište na reci Dunav (kupalište „Bela Stena“ – levo i desno od špica), kupalište na reci Ponjavica (kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu) i jezero u Kačarevu mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Kupalište u Ivanovu ne može se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Naredno uzorkovanje površinskih voda predviđeno je za 18. jul ove godine.

Milisav Pajević