Intenzivirani radovi na izgradnji sistema odbrane od poplava Paraćina

Srbija

Foto: Milisav Pajević

U okviru izgradnje sistema odbrane od poplava Paraćina od velikih voda Crnice, intenzivirani su radovi na više projektnih deonica, a među najaktuelnijim je uređenje i izgradnja novog minor korita, u centru grada.

Na potezu, planom predviđenim za odbranu sistemima mobilne opreme, priprema se trasa za postavljanje ugradnih elemenata, čija se dostava očekuje ovog meseca.

Milisav Pajević

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Paraćin u slici i reči“ koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Paraćin na Javnom pozivu za učešće na opštem konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini.