Integrisanje zelenih poslova kroz portal

Srbija

logosajtZahvaljujući podršci Ministarstva trgovine, turizma i tekomunikacija, Kancelarije Međunarodne organizacije rada u Beogradu (MRO), Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ kreirane su Studija za statističko praćenje zelenih poslova u Srbiji i veb portal www.zeleniposlovisrbije.rs gde potencijalni poslodavci mogu da oglašavaju svoje oglase, a osobe koje traže posao u toj oblasti mogu da postave svoj CV i pregledaju „zelene“ oglase.

„Statističko praćenje indikatora turizma je važan segment prilikom planiranja razvoja turizma svake zemlje. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, podržava razvoj koncepta zelenih poslova naračito u oblasti održivog turizma i partnerstvom na projektu „Zeleni poslovi Srbija„ doprinosi unapređenju turizma kao privredne grane. Takođe, promoviše Srbiju kao očuvanu i ekološki održivu turističku destinaciju”, izjavila je dr Renata Pindžo, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija.

„Koristim priliku da pozovem poslodavce i osobe koje traže posao u ekološkim delatnostima da pristupe našem veb portalu: www.zeleniposlovisrbije.rs. Poziv upućujem naročito akademskom sektoru da rade na polju ekoloških inovacija i povezivanju informacionog i telekomunikacionog sektora sa privrednim granama kao što su: poljoprivreda, transport, gradjevina, turizma i drugo u borbi protiv klimatskih promena“, izjavio je Miloš Nikolić sa Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, Beograd.

Izvor: futura.edu.rs

Vesna Vukajlović