Institut za biologiju mora u Kotoru – dragocena veza sa ekologijom i ekonomijom

Foto: Vlada CG

U okviru radne posete Kotoru potpredsednik Vlade Crne Gore i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović sa predsednikom Opštine Željkom Aprcovićem obišao je Institut za biologiju mora.

U proteklim godinama Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je investiralo značajna sredstva u razvoj infrastrukture, opreme, podmlađivanja naučnog kadra i podizanje opštih uslova za naučno istraživački rad. Rekonstruisana je zgrada, opremljene najsavremenije laboratorije koje imaju međunarodne sertifikate i nabavljen istraživački brod. U završnoj fazi je i izgradnja prvog morskog akvarijuma u Crnoj Gori, vrednog 1,2 miliona evra, koji je finansiran u partnerstvu vlada Norveške i Crne Gore.

„To će biti nova naučno-istraživačka i edukativna baza crnogorskog obrazovnog sistema. Naša zajednička želja je da kroz ovu jedinicu instituta besplatno prođu svi đaci i studenti u Crnoj Gori. Izgradnjom akvarijuma Institut će postati i nezaobilazna turistička adresa“, ocenio je Simović.

Takođe, u partnerstvu sa Ministarstvom poljoprivrede realizuje se i veoma značajan kapitalni projekat Food4Health koji će, zasnovan na naučnoj osnovi, proizvoditi mlađ kamenice u vrlo kontrolisanim uslovima, a kasnije deliti besplatno uzgajivačima kako bi podigli proizvodnju ove značajne vrste i očuvali prirodne resurse u Boki. „Uz malu plavu ribu verujemo da i školjke mogu biti prepoznate kao brendirani proizvod visokog kvaliteta i predstavljati izuzetno atraktivnu turističku, odnosno gastronomsku ponudu Crne Gore sa proizvodom koji će nositi naziv delikatese Boke kotorske“, naveo je Simović.

JP Morsko dobro podržalo je realizaciju uređenja dvorišta i akvarijumskog prostora.

Doprinos očuvanju vrednosti Crne Gore

“Institut za biologiju mora je najbolji mogući primjer veze sa potrebama naše ekologije i naše ekonomije i na tome vam posebno čestitam. Vašim posvećenim radom doprinosite očuvanju vrednosti Crne Gore”, kazao je zaposlenima potpredsednik.

„Institut ima veliki značaj i za Kotor i za čitavu Crnu Goru i zato je posebno značajno što su njemu dominantno zaposleni mladi ljudi. Opština Kotor će i ubuduće ulagati napore da bude pouzdan partner u daljem razvoju Instituta“, istakao je predsednik Opštine Kotor Željko Aprcović.

Institut prepoznat na naučnoj mapi Mediterana

Osposobljen i mlad naučni kadar Instituta zauzima referentno i prepoznatljivo mjesto na listi mediteranskih instituta za istraživanje mora. To dokazuje i preko 40 projekata u čijoj realizaciji Institut učestvuje ili kao koordinator ili kao partner u projektu.

Pročitajte još:

„Kao stipendista Ministarstva nauke na doktorskim studijama, svoja istraživanja sprovodim ovde u Institutu zahvaljujući savremenoj opremi i laboratorijama, koje pružaju dragocene uslove za naučno-istraživački rad“, rekla je Neda Bošković.

Prema rečima potpredsednika Vlada, uz kontinuiranu podršku Institutu kao naučno istraživačkoj organizacionoj jedinici Univerziteta Crne Gore postignuti su ohrabrujući rezultati. On je naglasio i da ovaj izvrsni primer međuinstitucionalne saradnje Univerziteta, Instituta, Ministarstva poljoprivrede i ribara kao najvažnijih aktera ribarstva zapravo jeste jedini mogući put budućeg održivog razvoja ovoga sektora života u Crnoj Gori.

U nastavku posete Simović i Aprcović sastali su se sa poljoprivrednicima Grblja u domaćinstvu Dragana Vulovića. U razgovoru je zaključeno da je neophodno pojačati rad stručnih službi sa lokalnog i državnog nivoa na području Grblja, kako bi se potencijali ovoga kraja uz vredni rad domaćina i blizinu turističkog tržišta valorizovali na najbolji način.

Izvor: Vlada CG, PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja