„Institucionalni grant“ doprineo participativnom kreiranju javnih politika u zaštiti životne sredine

Foto: Milisav Pajević

Asocijacija za razvoj ibarske doline Ida – Kraljevo realizovala je „Institucionalni grant“ koji je doprineo participativnom kreiranju javnih politika u zaštiti životne sredine, usvajanju pravnog okvira Evropske unije i njegovoj implementaciji, a baziran je na principima održivog razvoja, konsenzusu zainteresovanih strana i aktivnoj participaciji civilnog društva i lokalnih zajednica.

Tokom ovog projekta unapređeni su kapaciteti civilnog društva za aktivno učešće u implementaciji principa održivog razvoja, procesima evropskih integracija u zaštiti životne sredine i boljeg upravljanja sopstvenim resursima, putem obuka, promotivnih i edukativnih aktivnosti.

Takođe, civilni sektor je unapredio mehanizme i kapacitete za saradnju civilnog i javnog sektora i uključivanje građana u aktivnosti zaštite životne sredine, smanjenje klimatskih promena i razvoju civilne zaštite na lokalnom nivou.

Organizacije civilnog društva su unapredile međusobnu umreženost, definisale su zajedničke principe zagovaranja javnih politika za zaštitu prirode, klimatske promene i civilnu zaštitu i razvile akcione planove za pojedinačno i zajedničko delovanje u naredne dve godine.

Konzorcijum okupljen oko Asocijacije za razvoj ibarske doline IDA činile su organizacije: Srbija- Organika – nacionalno udruženje, Beograd ; Udruženje „Fenomena“, Kraljevo ; Mreža za ruralni razvoj Srbije, Kraljevo; Prijatelji Brodareva, Brodarevo; Udruženje rudnjanskih domaćina, Rudno;  Prijatelji zemlje, Ivanjica; „Odraz“ Kraljevo.

„Institucionalni grant“ je trajao je godinu dana, a realizovan u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect, koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Milisav Pajević