Inspekcije kontrolišu primenu Odluke o uređenju grada Sombora

Vesti | Srbija

Odeljenje inspekcije i komunalne policije grada Sombora podseća na obavezu uređenja, odnosno čišćenja prostora i dela javne površine oko zgrade i ispred dvorišnih ograda.

U Odluci o uređenju grada Sombora navodi se da se o prostoru oko zgrade, delu javne površine i ispred dvorišnih ograda staraju: vlasnik, odnosno korisnik porodične stambene zgrade ili stana; vlasnik, odnosno korisnik stambene zgrade ili organ koji upravlja zgradom; vlasnik odnosno korisnik poslovne zgrade, preduzeća, ustanove, organi i organizacije.

Prema odredbama Odluke o uređenju grada Sombora pod čišćenjem prostora i dela javne površine oko zgrade i ispred dvorišnih ograda smatra se košenje trave, čišćenje i sakupljanje nanetog otpadnog materijala i slične radnje.

Očišćeni otpadni materijal vlasnici (korisnici) bi trebalo da na odgovarajući način odlože u posude za otpatke i džakove.

Nadzor nad sprovođenjem Odluke o uređenju grada vrši Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora.

U slučaju nepoštovanja navedene odluke nadležni komunalni inspektor i komunalni policajac preduzeće propisane mere.

Milisav Pajević