Inicijativa za uključenje mladih u očuvanje životne sredine

Srbija

inicijativa za mlade zžs eko.minpolj.gov.rs

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Snežana Bogosavljević Bošković razgovarala je u petak 7. novembra 2014. godine sa ministrom omladine i sporta gospodinom vanjom Udovičićem o inicijativi angažovanja mladih u oblasti zaštite životne sredine.

Cilj ovog projekta je da se Kancelarija za mlade angažuje na edukaciji i organizaciji mladih kako bi podigla svest o zaštiti životne sredine. Osim toga, mladi bi bili angažovani i na sakupljanju otpadnih guma od kojih bi se reciklažom dobijao tartan. Ovaj materijal bi se zatim iskoristio za trim staze i ostale sportske podloge u osnovnim i srednjim školama, fakultetima i sportskim objektima.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine podržalo je ovu inicijativu Ministarstva omladine i sporta, a gospođa Snežana Bogosavljević Bošković je izjavila da je ovo odličan primer angažovanja mladih u oblasti zaštite životne sredine.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs