Informacija povodom vesti da je Beograd 31. januara bio najzagađeniji grad na svetu

Vesti

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Na osnovu rezultata državnog monitoringa kvaliteta vazduha 31. januara ove godine u pomenutom vremenskom intervalu (8 sati), maksimalna zabeležena srednja časovna koncentracija PM10 na stanici Beograd – Stari grad (81.1 µg/m3) bila je premašena u Nišu (na 1 stanici), a kad je u pitanju PM2.5 na obe stanice u Nišu, kao i u Valjevu.

S obzirom da su za računanje pomenutog indeksa na sajtu https://www.airvisual.com/ korišćeni podaci – vrednosti sa automatskih stanica iz Državne mreže za kvalitet vazduha u nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine, a da se na dijagramima vide samo u terminu 07 UTC (8 sati po lokalnom vremenu) ekstremno visoke vrednosti PM10 i PM2.5 koje nisu rezultat merenja (kada se poredi tabela i dijagrami u nastavku teksta), nedvosmisleno se zaključuje da je konstatacija da je Beograd 31. januara bio najzagađeniji grad na svetu po kvalitetu vazduha netačna jer je uzrokovana pogrešnim parametrima.

Kompletnu informaciju možete pročitati i pogledati ovde.

Milisav Pajević