Indija organizuje samit o obnovljivim izvorima energije

Svet

indija solarna elektrana

Vlada Indije ima u planu da početkom naredne godine organizuje prvi samit koji će u potpunosti biti posvećen obnovljivim izvorima energije.

Uz pomoć ovog samita Indija želi da privuče investitore da ulažu u obnovljive izvore energije u ovoj zemlji, pre svega u solarnu energiju. Indija poseduje najveći solarni park u Aziji čija je snaga oko 200MW, a planira da njeni soalrni kapaciteti iznose preko 900MW.

Samit će biti u skladu sa ciljem da u narednih 5 godina u Indiji budu instalirana postrojenja na obnovljive izvore energije čija će snaga biti 100GW. Trenutni instalisani kapacitet proizvodnih postrojenja u Indiji iznosi 250GW, od čega 32,4GW čine postrojenja na obnovljive izvore energije. Od ukupnih postrojenja na obnovljive izvore energije udeo u proizvodnji električne energije iznosi između 6 i 7 odsto. Vlada Indije ima u planu da do 2020. godine poveća udeo obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije na 12 odsto.

Sandra Jovićević

foto: ifc.org