Implementacija sistema energetskog menadžmenta u Republici Srbiji

Srbija

pks ee sem

U prostorijama Privredne komore Srbije održan je skup povodom početka projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“.

Portfolio menadžer za energetiku UNDP-a gospođa Maja Matejić izjavila je da projekat ima za cilj da se širom Srbije uvede i pruži podrška uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama. Kako je istakla, ovaj sistem uključuje i informacioni sistem za energetski menadžment, povećanje energetske efikasnosti ulaganja u javne zgrade i komunalne usluge, kao i da se generalno omogući njihov energetski efikasan rad.

Gospođa Matejić je dodala da će projekat trajati pet godina, dok će njegova vrednost biti 22 miliona dolara. Globalni dogovor o zaštiti životne sredine i UNDP finansiraju projekat sa 2,5 miliona dolara, dok će ostatak sredstava obezbediti srpske institucije, Japanska organizacija za međunarodnu saradnju i Nemačka razvojna banka (KfW).

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike gospodin Miloš Banjac istakao je da su ciljevi projekta smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, povećanje energetske efikasnosti, ušteda energije. On je podsetio da se Srbija obavezala da smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 9 odsto, a ovaj projekat će doprineti tome.

U planu je da do kraja projekta u oko 30 opština u Republici Srbiji bude uspostavljen sistem energetskog menadžmenta i informacioni sistem energetskog menadžmenta.

Projekat realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo rudarstva i energetike.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs