Predstavnica Ministarstva ekologije u Birou evropskog procesa životne sredine i zdravlja

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, državni sekretar Ivan Karić i pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju, Biljana Filipović Đušić, učestvovali su 19. i 20 marta u Bonu, na sastanku Evropske Radne grupe za životnu sredinu i zdravlje, kojom rukovodi Regionalna Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije (SZO) .

Republika Srbija jedna je od 53 zemlje članice Regiona Svetske zdravstvene organizacije koje su potpisale Deklaraciju o životnoj sredini i zdravlju u Ostravi, juna 2017.

U evropskom regionu SZO, faktori životne sredine koji mogu da se izbegnu odnosno uklone, godišnje prouzrokuju 1,4 milijarde smrtnih slučaja. Glavni zdravstveni uticaji determinanti životne sredine povezani su sa aerozagađenjem, zagađenjem voda, zemljišta, uticjem hemikalija i klimatskih promena.

Republika Srbija veoma aktivno učestvuje u evropskom procesu životne sredine i zdravlja, realizuje projekte koji se odnose na seoskse vodovode, unapređenje sanitarno higijenskih uslova u školama, podjednak pristup vodi i sanitaciji, adaptaciju na klimatske promene i na taj način daje dobar primer ostalim zemljama regiona.

Predstavnici Ministarstva prezentovali su primere prakse i planove u budućim nacionalnim aktivnostima, kako bi se smanjili negativni efekti faktora životne sredine na zdravlje. Ministarstvo zaštite životne sredine daje prioritet procesu životne sredine i zdravlja i posebno je fokusirano na implementaciju ciljeva Deklaracije 6 ministarske konferencije. U partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i ostalim institucijama, radi na pripremi nacionalnog portfolia akcija, koje će u narednom dvogodišnjem periodu pokazati konkretne efekte u unapređenju stanja u ovoj oblasti.

Ističući uspehe postignute u dosadašnjim aktivnostima, aklamacijom predstavnika 35 zemalja evropske radne grupe za životnu sredinu i zdravlje, predstavnik Srbije, Ministarstva zaštite životne sredine, Biljana Filipović, dobila je mesto u Birou evropskog procesa, zajedno sa još 7 odabranih predstavnika evropskih zemalja. Takođe je odabrana za ko-presedavajuću evropskog procesa životne sredine i zdravlja, kao prvi predstavnik Srbije do sada.

Ova pozicija predstavlja čast za Srbiju i resorno ministarstvo, kao i veliki podsticaj u budućim međunarodnim i nacionalnim aktivnostima u kreiranju politika i inicijativa koje se odnose na sve oblasti životne sredine i zdravlja.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević