Imate pokvaren punjač, slušalice ili kabl?! Uključite se u akciju bezbednog odlaganja e-otpada!

Elektrotehnički fakultet u Beogradu i EKOlogičan SIG Mense Srbije vas pozivaju da se uključite u akciju bezbednog odlaganja e-otpada.

Foto-ilustracija: Pixabay

U električni i elektronski otpada spadaju svi uređaji, i njihovi sastavni delovi, koji proizvode, prenose ili rade na struju.

S obzirom na to da sadrži teške metale i štetna organska jedinjenja, e-otpad spada u klasu opasnog otpada i ne treba ga mešati s komunalnim. Jedan od razloga je i taj što neodgovorno skladištenje može da dovede do zagađivanja podzemnih voda i zemljišta što se posledično negativno odražava na zdravlje ljudi, životinja, biljaka i životne sredine uopšte. Istovremeno, e-otpad predstavlja vredan izvor sirovina koje se iz njega mogu izdvojiti naročitim postupcima prerade.

Trenutno, građani mogu da predaju krupni e-otpad – prvenstveno belu tehniku – firmama koje se bave reciklažom i da za njega dobiti neku simboličnu naknadu. Interesovanje za preuzimanje sitnog e-otpada, npr. malih kućnih aparata, je daleko manje, dok se e-otpad najmanje kategorije prema nama dostupnim saznanjima organizovano ne otkupljuje. Razlog za to je ekonomska neisplativost. Naime, u Srbiji iz e-otpada prvenstveno izdvajaju gvožđe i bakar; dok je u npr. slušalicama za mobilne telefone njihov udeo simboličan, pa ne postoji interes prerađivača za njihov otkup.

Međutim, danas je svakodnevni život teško zamisliti bez elektronskih aparata i uređaja, a oni dolaze sa raznolikom i mnogobrojnom pratećom opremom. Upravo ovakav tip e-otpada je najčešći, a tehnološki napredak i kontinuirano unapređivanje postojećih modela aparata samo doprinose njegovom gomilanju. Mada Srbija nije među vodećim zemljama u generisanju velikih količina e-otpada, ovim pitanjem se treba što pre pozabaviti. Posebno je alarmantna činjenica da pojedine razvijene zemlje izvoze svoj e-otpad u zemlje u razvoju, koje nemaju adekvatnu tehnologiju za recikliranje e-opada, čime samo izmeštaju zagađivanje životne sredine i ostvaljaju drugima da se nose sa posledicama.

Cilj ETF-a i Mense je da pruže informacije i mogućnost za odgovorno odlaganje e-otpada najmanje kategorije, poput kablova za mobilne uređaje i računare, slušalice i punjače.

Kutije za odlaganje najmanje kategorije e-otpada će biti postavljene na nekoliko lokacija, dok će se prve od njih nalaziti u holu zgrade tehničkih fakulteta, u Računskom centru ETF-a i u holu Doma omladine i građani će biti pozvani da svoj e-otpad odlažu na tim mestima. Prikupljeni e-otpad bi, zatim, bio periodično predavan recikleru.

Polazna ideja je da se projekat realizuje na teritoriji Beograda. Međutim, ukoliko bude bilo mogućnosti, radiće se na proširenju akcije i na druge gradove i opštine na teritoriji Republike Srbije.

Više informacija možete pronaći na sledećem linku: https://www.mensa.rs/sr/sigovi/ekologican/ukljuci_se/?fbclid=IwAR0Vj_lWQS5K3s3ibjZBWzUkt0Axmjlex7Gucvw2iEfFbCl3oaCWf1MexDc.