IFC savetnik Beograda na projektima postrojenja za preradu otpadnih voda i izgradnje kanalizacione mreže

Srbija | Održivi razvoj

e486ec7ef500492f1c98476cfc2a2e77_5039955615

U Starom Dvoru u Beogradu danas je potpisan ugovor između grada Beograda i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) koji se odnosi na savetodavnu podršku ove institucije u vezi sa finansiranjem izgradnje kanalizacionog sistema i sprovođenja javno-privatnog partnerstva za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda.

Gradonačlnik Beograda gospodin Siniša Mali izjavio je da grad Beograd ne poseduje nijedno postrojenje za preradu otpadnih voda, već se sve otpadne vode ispuštaju u Savu i Dunav. Istakao je da će realizacijom projekta deponije u Vinči i postrojenja za preradu otpadnih voda Beograd samostalno ispuniti oko 70 odsto ciljeva u okviru Poglavlja 27. On je dodao da će se u narednom periodu u Beogradu realizovati veliki kapitalni projekti za koje je neophodna savetodavna pomoć IFC-a.

Gospodin Mali je naveo i da će tender za javno privatno-partnerstvo za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda u Velikom Selu biti raspisan početkom sledeće godine, kao i da se do kraja sledeće godine mora zatvoriti celokupna finansijska konstrukcija za ovaj projekat i pronaći partner.

Sandra Jovićević

foto: beograd.rs