I Afrika je u plamenu!

Požari u Sibiru i Amazoniji uterali su mnogima strah u kosti. Neprocenjivi izvori kiseonika i skladišta ugljenika u Evropi i Južnoj Americi su se tokom avgusta našli u plamenu, a slična situacija je i na afričkom kontinetu.

Foto-ilustracija: Pixabay

Satelitski snimci nezavisne američke agencije NASA su pokazali da je teritorija zahvaćena plamenom u Rusiji i Brazilu manjeg obima u odnosu na one koji besne Afrikom. Stručnjaci su je čak nazvali „vatrenim kontinentom“ s obzirom na to da ona predstavlja poprište čak 70 odsto svih požara u svetu.

Odgovornost leži na afričkim poljoprivrednicima koji vatrom oslobađaju prostor za uzgoj poljoprivrednih kultura.

Požari u Africi su dominantni u retko pošumljenim savanama i na poljima malih farmi zbog čega izazivaju niži stepen zabrinutosti u poređenju sa onima koji pustoše tzv. „pluća Zemlje“.

„Mogu da zahvate i šume, ali se obično zaustave na granici“, objasnila je profesorka Univerziteta u Johanezburgu Sali Arčibald, skrećući pažnju na njihovo potencijalno blagotovorno dejstvo na životnu sredinu. Uprkos tome što ni kontrolisani požari nisu požari bez rizika, raščišćavajući zemljište za nove useve, oni mogu da poboljšaju kvalitet tla.

Nils Andela, naučnik agencije NASA, je objasnio da je vatra oblikovala afrički krajolik hiljadu godina unazad.

Jelena Kozbašić