Hrvatski grad Gospić opremljen kontejnerima za odvojeno prikupljanje otpada

U Komunalac Gospić stigli su metalni kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada (papir/karton, plastika) namenjeni stambenim zgradama.

Foto: Grad Gospić

Kontejneri su nabavljeni u sklopu projekta “Nabavka kontejnera za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada” vrednog 2.130.000 kuna (277.000 evra). Nabavka kontejnera sufinansira se s 85 odsto bespovratnih sredstava Evropske unije, dok ostatak finansira Grad Gospić i to u iznosu od 320.000 kuna (41.600 evra). Ovim projektom nabavljaju se kontejneri za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti.

Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mestu nastanka kako bi se smanjila količina mešanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udeo biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom mešanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obaveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, kao i otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Ciljne grupe u ovom projektu su jedinice lokalne samouprave, koje sprovode svoje zakonske obaveze i kojima se kontejneri ustupaju i ostaju u njihovom vlasništvu za period nakon završetka projekta (minimalno 5 godina) i korisnici javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, kojima će se kontejneri predati na dalje korišćenje.

Nabavkom kontejnera koji se finansiraju iz sredstava OPKK putem Fonda za zaštitu okoline i energetsku efikasnost, osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da sprovedu svoje zakonske obaveze odnosno osiguraju sprovođenje ciljeva i zadataka iz usvojenih planova upravljanja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obaveze preuzete Ugovorom o pristupanju Evropskoj uniji.

U prvoj fazi projekta nabavljeni su kontejneri većih zapremnina, dok će se u drugoj fazi projekta nabaviti kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada za domaćinstva, odnosno kante. Postupak nabave kontejnera za domaćinstva je u završnoj fazi te se isporuka 1.182.835 kontejnera za 385 gradova i opština očekuje na jesen.

Izvor: Grad Gospić