Hrvatski ekolozi protiv izgradnje hidroelektrane „Krčić“

Region

Krka„Hrvatska Elektroprivreda“ (HEP) planira izgradnju hidroelektrane i akumulacijskog jezera kod Knina na reci Krki, a s obzirom da je ovo područje deo mreže Evropske unije „Natura 2000“, koju čine posebno vredna i značajna područja u oblasti očuvanja životne sredine, hrvatski ekolozi brinu zbog mogućih posledica na prirodu.

Projekat izgradnje hidroelektrane „Krčić“ obuhvata izgradnju brane visine 9,5 metara čime bi kanjon Krčića bio pretvoren u jezero, izjavio je geolog, speleolog i hidrolog dr Srećko Božićević. On je dodao i da bi zbog velike količine betona i ostalog građevinskog materijala voda bila onemogućena da otiče kroz zemlju.

U hidroelektrani „Krčić“ godišnje bi se prozvodilo oko 38GWh električne energije, a ekolozi ističu da to čak ni ne zadovoljava potrebe grada Knina.

Predstavnici „Hrvatske Elektroprivrede“ izjavili su da je projekat još uvek u ranoj fazi, kao i da je potrebno prethodno izraditi studije koje se odnose na uticaj ovog projekta na životnu sredinu, s obzirom da je ovo područje deo mreže „Natura 2000“.

Prethodni ministar zaštite životne sredine, gospođa Mirela Holy, izjavila je da je upoznata sa ovim projektom, kao i da bi projekat izgradnje HE „Krčić“ mogao da ugrozi nacionalni park.

Podsetimo, slično tome su pre desetak dana i građani Vlasotinca predvođeni ekolozima protestovali zbog izgradnje MHE na reci Bistrici, navodeći kao razlog da će izgradnja ove MHE dovesti u pitanje opstanak reke Bistrice.

S.J.