Hrvatska uvodi porez na odlaganje otpada

Region | Upravljanje otpadom

novilist.hr otpad

Ministar zaštite životne sredine i prirode Republike Hrvatske gospodin Slaven Dobrović izjavio je u intervjuu za Večernjak da je u planu uvođenje poreza na odlaganje otpada.

Kako je istakao, porez će biti uveden kako bi podstakao gradove i opštine da jačaju sistem separacije otpada. Dodao je da sistem odvojenog sakupljanja otpada mora uključiti i sortirne linije što sada nije slučaj tako da pojedini gradovi i opštine imaju problem sa plasmanom odvojeno prikupljenih nesortiranih sirovina. On je dodao da će tokom ove godine biti izrađen Plan upravljanja otpadom, a do kraja ove godine planira se i izmena Zakona o održivom upravljanju otpadom.

Gospodin Dobrović je naveo i da je u planu smanjenje mešanog komunalnog otpada koji pristiže u Centre za upravljanje otpadom. Istakao je da su dva ovakva centra u probnom radu, dok je za druga dva pokrenut postupak javne nabavke nakon što su odobrena sredstva za njihovu realizaciju iz evropskih fondova.

Sandra Jovićević

foto:novilist.hr