HRVATSKA: Usvojena strategija za radiološku i nuklearnu sigurnost

Vesti | Region | Nuklearna energija

Foto-ilustracija: Pixabay

Vlada Hrvatske je na današnjoj sednici donela Strategiju radiološke i nuklearne sigurnosti za period 2017-2025. godine, kao i izmene i dopune Zakona o održivom upravljanju otpadom.

Donesena je i odluka o pripajanju Agencije za ugljovodonike Hrvatskoj agenciji za obavezne rezerve nafte i naftnih derivata, čime se računa na uštede u menadžmentu i najmu prostora.

Takođe se napominje da bi novom subjektu u kasnijoj fazi trebalo da se pripoji i Hrvatski operater tržišne energije (HROTE).

(izvor: Energetika-net)