Hrvatska prihvatila nove zakone u oblasti upravljanja otpadom i ekologije

Region | Održivi razvoj

Foto: mzoip.hr

Vlada Hrvatske je na sednici u četvrtak, 25. maja, prihvatila četiri zakonska i podzakonska akta iz nadležnosti Ministarstva zaštite životne sredine i energetike, od kojih su dva za oblast upravljanja otpadom, a dva za zaštitu vazduha i ozonskog omotača.

Uredbom o komunalnom otpadu i Odlukom o implementaciji Plana upravljanja otpadom Republike Hrvatske za period od 2017. do 2022. godine omogućiće se brža i kvalitetnija uspostava efikasnog sistema upravljanja otpadom u svim jedinicama lokalne samouprave.

Uredbom o komunalnom otpadu reguliše se način pružanja javne usluge upravljanja otpadom i njegove naplate što će omogućiti uspostavu kvalitetnog i ekonomski efikasnog sistema sakupljanja komunalnog otpada u gradovima i opštinama.

Vlada Hrvatske na sednici je usvojila i Odluku o implementaciji Plana upravljanja otpadom Republike Hrvatske za period od 2017. do 2022. godine koji je donesen početkom ove godine. U Hrvatskoj se još uvek preko 80 odsto komunalnog otpada odlaže na deponije i time se gube vredne sirovine. Ta porazna statistika nije se značajnije menjala od 2010. godine, stoga se mora brzo razvijati sistem odvojenog prikupljanja otpada, ponovna upotrebu, recikliranje i sve ostale mere za razvoj efikasnog sistema, kako bi se omogućilo i stvaranje novih radnih mesta, posebno u industriji reciklaže.

Izmenama Zakona o zaštiti vazduha u hrvatsko zakonodavstvo se unose novi propisi iz područja zaštite vazduha, zaštite klime i ozonskog omotača koje je Evropska unija usvojila nakon zadnjih izmena i dopuna hrvatskog Zakona o zaštiti vazduha u aprilu 2014. godine. Izmene se odnose na poboljšanje kvaliteta benzin i dizel goriva, poboljšanja u sistemu praćenja kvaliteta vazduha, ograničavanja štetnih emisija iz srednjih uređaja za loženje.

izvor: mzoip.hr

Sandra Jovićević