Hrvatska prihoduje 867,5 miliona kuna od prodaje CO2

Region | Održivi razvoj

Vlada Hrvatske je donela Plan korišćenja finansijskih sredstava dobijenih od prodaje emisionih jedinica putem aukcija u Republici Hrvatskoj do 2020. godine, kojim se planiraju ukupni prihodi od trgovanja emisijama gasova sa efektom staklene bašte od 867,5 miliona kuna. Za realizaciju Plana zadužuju se Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost.

Plan se donosi radi pravilne i efikasne upotrebe finansijskih sredstava za realizaciju mera ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promene, skladno odredbama Zakona o zaštiti vazduha. Finansijska sredstva ostvaruju se od prihoda od prodaje emisionih jedinica gasova sa efektom staklene bašte putem aukcija, a temelje se na predviđenoj ceni tih jedinica i očekivanim količinama jedinica koje će se plasirati putem aukcija.

Za Republiku Hrvatsku određena je ukupna količina emisionih jedinica za aukciju i ona za razdoblje od 2017. do 2020. godine iznosi 18.286.692 emisionih jedinica, odnosno tona CO2. Očekivani prihod od prodaje emisionih jedinica koji će se uplaćivati u Fond iznosi 867,5 miliona kuna, uz procenu da će prosečna cena jedinica iznositi oko 6,3 evra. Od ovog iznosa za realizaciju mera ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promene planira se utrošiti oko 825 miliona kuna.

Plan je detaljno razrađen po prioritetnim merama, skladno namenama korišćenja raspoloživih sredstava propisanih Zakonom o zaštiti vazduha, a mere su grupisane u osam prioritetnih područja: obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, promet, energetsko siromaštvo, ne-energetski sektor (uključujući sektor upravljanja otpadom), projekti ESI fondova i prioritetne mere prilagođavanja na klimatske promene, istraživanje i razvoj i stručna podrška i projekti sa trećim zemljama.

izvor: fzoeu.hr

Sandra Jovićević