Hrvatska poseduje 1276 postrojenja na OIE

obnovljivi izvori

Hrvatski operater tržišta energije (HROTE) saopštio je da u Hrvatskoj ima ukupno 1276 postrojenja za iskorišćenje energije iz obnovljivih izvora ukupne snage 531,23MW.

Čak 1214 postrojenja čine solarne elektrne čija je ukupna snaga 44,98MW. Kada je reč o malim hidroelektranama, Hrvatska poseduje ukupno 7 ovakvih postrojenja instalisane snage 2,98MW, dok je elektrana na biomasu 10, a njihova snaga iznosi 24,59MW. Postrojenja koja koriste biogas ima 18, dok je njihova ukupna snaga 21,93MW. Kada je reč o vetroelektranama, njih ima 19, a ukupna instalisana snaga ovih postrojenja je 417,59MW.

Osim toga, Hrvatska poseduje i dva postrojenja na deponijski gas i gas iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ukupne snage 5,5MW, kao i 5 kogeneracionih postrojenja čija je snaga 13,29MW.

Sandra Jovićević

foto: naslovi.net