Hrvatska podržava mikrosolare novom uredbom

Region | Solarna

Foto: pixabay

Vlada Republike Hrvatske donela je Uredbu o izdavanju energetskih saglasnosti i utvrđivanju uslova i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu.

Ova uredba od 1. aprila pojednostavljuje način priključenja i uvodi novu kategoriju – domaćinstvo sa vlastitom proizvodnjom energije, što bi trebalo podstaći građane da na svoje krovove stave solarne sisteme.

Uredba uređuje postupke izdavanja energetskih saglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uslovi priključenja na energetsku mrežu i ugovorne odnose korisnika mreže i nadležnog energetskog subjekta u pogledu uslova i rokova priključenja. Njome se zamenjuju Opšti uslovi za snabdevanje električnom energijom koji su uređivali pitanje priključenja na elektroenergetsku mrežu.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević