Hrvatska objavila set podataka za potrebe realizacije satne simulacije korisne energije za grejanje i hlađenje

Foto: pks.rs

Ministarstvo građevinarstva i prostornog uređenja Hrvatske saopštilo je da daje na korišćenje set podataka za potrebe realizacije satne simulacije korisne energije za grejanje i hlađenje, te proračuna isporučene energije u skladu sa Metodologijom o sprovođenju energetskih pregleda zgrada 2017. godine, za sve lokacije u Hrvatskoj.

Izrada satnih prosečnih vrednosti meteoroloških podataka za referentne lokacije u Hrvatskoj potrebna je stoga što se Metodologijom zahteva određivanje energetskog svojstva zgrade i određivanje potrošnje energije za stvarne uslove korišćenja i najbližu meteorološku stanicu. Službeno su objavljeni satni podaci samo za dve referentne stanice Zagreb i Split, što omogućava određivanje energetskog razreda, dok za ostale stanice ti podaci nisu bili službeno objavljeni, zbog čega proračun stvarne potrošnje energije nije bio omogućen, tako da se nije mogla odrediti isplativost predloženih mera energetske efikasnosti, što je obavezan sastavni deo energetskog sertifikata.

Izrađeni set podataka izveden je na osnovu podataka objavljenih na internet stranici resornog ministarstva, u okviru Tehničkog propisa o racionalnoj upotrebi energije i toplotnoj zaštiti u zgradama i to referentnih godina za Split i Zagreb, kao i tabličnog prikaza mesečnih proseka meteoroloških veličina, položaja i visina za referentne stanice. Sve vrednosti meteoroloških parametara iz seta podataka za potrebe realizacije satne simulacije usklađene su sa objavljenim mesečnim prosecima iz TPRUETZ, a njihova dnevna dinamika s dnevnom dinamikom iz referentnih godina za Zagreb i Split, pri čemu se dinamika Zagreba iskoristila za referentne lokacije kontinentalne, a Splita za referentne lokacije primorske Hrvatske.

Kreirani set podataka nije rezultat merenja, već je nastao izradom sintetičkih prosečnih satnih meteoroloških podataka za referentne lokacije u Hrvatskoj, te će kvalitetno prezentovati dnevne dinamike i prosečne vrednosti navedenih meteoroloških parametara pri realizaciji satnih simulacija do neke buduće izrade referentnih godina za sve referentne lokacije od strane DHMZ-a.

izvor: mgipu.hr

Sandra Jovićević