Hrvatska izdvaja 5 milijardi kuna za energetsku sanaciju objekata

U okviru projekta BUILD UPON u Hrvatskoj je održana završna konferencija Strategija 2.0.

Ovom prilikom su predstavljeni postignuti rezultati u području energetske obnove zgrada u zadnje dve godine.

Ministar građevinarstva i prostornog uređenja Hrvatske gospodin Lovro Kuščević istaknuo je značaj javnog poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada, za šta je izdvojeno 152 miliona kuna, a odobreno je 616 projekata u vrednosti od 629 miliona kuna, kao i javni poziv za energetsku obnovu vaspitno-obrazovnih ustanova za koje je takođe osigurano 152 miliona kuna. Dodao je da će na idućoj sednici Vlade biti usvojen Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za šta će biti izdvojeno 211 miliona evra. Naglasio je da će nove zgrade morati biti gotovo nulte energije, od kraja 2018. godine sve zgrade javne namene, a od kraja 2020. godine i sve ostale. Zaključio je da će ušteda energije na sva tri projekta sanacije biti oko 68 odsto i 20.500 tona smanjenih emisija CO2, a vrednost oko 5 milijardi kuna.

Pomoćnik ministra građevinarstva i prostornog uređenja Hrvatske gospodin Danijel Žamboki naveo je kako će biti potrebno još 311 miliona evra za obnovu javnih i 100 miliona evra za obnovu komercijalnih zgrada iz EU fondova, a naglasio je i da građevinski sektor treba implementirati energetsku sanaciju u svoj rad što je budućnost Hrvatske, jer se procenjuje da će do 2050. godine za energetsku obnovu zgrada biti potrebno 140 milijardi kuna.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević